پخش تصویر

پخش تصویر

سیستم پخش تصویر جهت نمایش تصاویر ویدئویی در سالن های کنفرانس، همایش و کلاس های آموزشی استفاده میگردد