اسپیکر

اسپیکر
اسپیکر یا همان باند جهت ارسال صوت با حجم بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد
که به دو صورت اکتیو و پسیو تولید میشود
باند های پسیو جهت راه اندازی نیاز به یک دستگاه به نام آمپلی فایر نیاز دارد تا صدا را تقویت نمایید
ولی باند های اکتیو این آمپلی فایر را در داخل خود دارد و نیاز به دستگاه جداگانه نمیباشد

باند ها در چند سایز و توان مختلف تولید میشود از قبیل 6 ،8 ،10، 12 ،15 اینچ که نسبت به ووفر آن اندازه گذاری میشود
فروش کلیه تجهیزات صوتی ویژه سالنهای همایش هیئت ها حسینیه ها