پدیده صدا و تصویر ایرانیان

سیستم صوت سالن کنفرانس

سیستم صوت سالن کنفرانس

قسمت اصلی در تجهیزات سالن کنفرانس سیستم صوت سالن که دو بخش جانبی و اصلی دسته بندی میشود مباشد

سیستم صوت اصلی :
این گروه از تجهیزات سالن کنفرانس عموما تشکیل میشود از :

  1. میکروفن ریاست جلسه                                   

  2. میکروفن شرکت کننده

  3. منبع تغذیه کنفرانس یا مرکز کنترل

میکروفن ریاست جلسه : این کنسول با توجه به میزان عملکرد های منبع تغذیه کنفرانس قابلیت های متفاوتی را دارد ولی یکی از اصلی ترین انها امکان کنترل بر روی سایر کنسول های شرکت کنندگان است تا در صورت نیاز اقدام به قطع ارتباط کنسول مورد نظر نماید. همچنین امکان مشاهده تعداد و نحوه رای در جلساتی که رای گیری صورت گیرد (در صورتی که منبع تغذیه کنفرانس ای قابلیت را دارا باشد)

میکروفن شرکت کنندگان : این کنسول تنها برای صحبت کردن و در صورت امکان ارائه رای گیری مورد استفاده قرار میگیرد

منبع تغذیه کنفرانس : اصلی ترین بخش در تجهیزات سالن کنفرانس مرکز کنترل کنفرانس میباشد که مشخص کننده نوع دیجیتال یا انالوگ بودن کنفرانس و نیز قابلیت های سیستم از جمله رای گیری ترجمه همزمان اتو تراکینگ (فیلم برداری اتوماتیک) و … میباشد

بخش جانبی تجهیزات صوت سالن کنفرانس :

این گروه از تجهیزات سالن کنفرانس تشکیل میشود از :

  1. میکسر صدا

  2. امپلی فایر صدا

  3. بلندگو دکوراتیو

میکسر صدا وظیفه تنظیم صدای ورودی با توجه به شکل سالن و میزان نویز محیط را بر عهده دارد

آمپلی فایر یا همان تقویت کننده صوت جهت تقویت صدای خروجی از میکسر صوت و ارسال آن به بلندگو ها را بر عهده دارد

بلندگو یا همان بند دکوراتیو جهت پخش صدا به صورت یکسان در تمامی نقاط سالن مورد استفاده قرار میگیرد