پروژه تجهیز سالن کنفرانس

 

تصاویر برخی از پروژه های تجهیز شده سالن کنفرانس توسط 

 

شرکت پدیده صدا و تصویر ایرانیان

سالن کنفرانس اداره کل دارایی استان البرز

سالن کنفرانس آموزش و پروش استان البرز

 

سالن کنفرانس اداره کل آب و فاضلاب روستایی استان البرز

 

سالن کنفرانس شرکت صف تهران

 

سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا