پروژه تجهیز سالن همایش و آمفی تئاتر

سالن همایش دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا

 

سالن همایش اداره بهداشت و درمان الیگودرز

 

سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

سالن همایش مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران