پدیده صدا و تصویر ایرانیان

دوربین مداربسته کرج

فروش و نصب دوربین مداربسته در کرج

بازدید و مشاوره رایگان در سرتاسر استان البرز

فروش انواع دوربین آنالوگ ، AHD و IP به صورت کلی و جزئی

نصب ، راه اندازی و آموزش در کوتاه ترین زمان

خدمات پس از فروش معتبر شرکتی

جهت مشاهده ریز قیمت های دوربین مداربسته اینجا کلیک کنید


پکیج شماره یک (1):                                                                                          قیمت: تماس بگیرید

2 عدد دوربین

توضیحات:

1- کابل ها فیش خورده و آماده بوده و به راحتی قابل نصب می باشند.

2- آموزش نصب در هنگام خرید به صورت رایگان داده می شود و نیاز به هیچ گونه پرداختی بابت نصب محصول نیست.

3- تصاویر از طریق تلفن همراه قابل مشاهده می باشند.


پکیج شماره دو (2):                                                                                          قیمت: تماس بگیرید

2 عدد دوربین ضد آب

توضیحات:

1- کابل ها فیش خورده و آماده بوده و به راحتی قابل نصب می باشند.

2- آموزش نصب در هنگام خرید به صورت رایگان داده می شود و نیاز به هیچ گونه پرداختی بابت نصب محصول نیست.

3- تصاویر از طریق تلفن همراه قابل مشاهده می باشند.


پکیج شماره سه (3):                                                                                          قیمت: تماس بگیرید

4 عدد دوربین

توضیحات:

1- کابل ها فیش خورده و آماده بوده و به راحتی قابل نصب می باشند.

2- آموزش نصب در هنگام خرید به صورت رایگان داده می شود و نیاز به هیچ گونه پرداختی بابت نصب محصول نیست.

3- تصاویر از طریق تلفن همراه قابل مشاهده می باشند.


پکیج شماره چهار(4):                                                                                          قیمت:  تماس بگیرید

2 عدد دوربین معمولی 2 عدد دوربین ضد آب

توضیحات:

1- کابل ها فیش خورده و آماده بوده و به راحتی قابل نصب می باشند.

2- آموزش نصب در هنگام خرید به صورت رایگان داده می شود و نیاز به هیچ گونه پرداختی بابت نصب محصول نیست.

3- تصاویر از طریق تلفن همراه قابل مشاهده می باشند.


پکیج شماره پنج (5):                                                                                          قیمت: تماس بگیرید

4 عدد دوربین ضد آب

توضیحات:

1- کابل ها فیش خورده و آماده بوده و به راحتی قابل نصب می باشند.

2- آموزش نصب در هنگام خرید به صورت رایگان داده می شود و نیاز به هیچ گونه پرداختی بابت نصب محصول نیست.

3- تصاویر از طریق تلفن همراه قابل مشاهده می باشند.


پکیج شماره شش (6):                                                                                          قیمت: تماس بگیرید

6 عدد دوربین

توضیحات:

1- کابل ها فیش خورده و آماده بوده و به راحتی قابل نصب می باشند.

2- آموزش نصب در هنگام خرید به صورت رایگان داده می شود و نیاز به هیچ گونه پرداختی بابت نصب محصول نیست.

3- تصاویر از طریق تلفن همراه قابل مشاهده می باشند.


پکیج شماره هفت (7):                                                                                          قیمت: تماس بگیرید

3 عدد دوربین معمولی 3 عدد دوربین ضد آب

توضیحات:

1- کابل ها فیش خورده و آماده بوده و به راحتی قابل نصب می باشند.

2- آموزش نصب در هنگام خرید به صورت رایگان داده می شود و نیاز به هیچ گونه پرداختی بابت نصب محصول نیست.

3- تصاویر از طریق تلفن همراه قابل مشاهده می باشند.


پکیج شماره هشت(8):                                                                                          قیمت: تماس بگیرید

6 عدد دوربین ضد آب

توضیحات:

1- کابل ها فیش خورده و آماده بوده و به راحتی قابل نصب می باشند.

2- آموزش نصب در هنگام خرید به صورت رایگان داده می شود و نیاز به هیچ گونه پرداختی بابت نصب محصول نیست.

3- تصاویر از طریق تلفن همراه قابل مشاهده می باشند.


پکیج شماره نه (9):                                                                                       قیمت: تماس بگیرید

8  عدد دوربین

توضیحات:

1- کابل ها فیش خورده و آماده بوده و به راحتی قابل نصب می باشند.

2- آموزش نصب در هنگام خرید به صورت رایگان داده می شود و نیاز به هیچ گونه پرداختی بابت نصب محصول نیست.

3- تصاویر از طریق تلفن همراه قابل مشاهده می باشند.


پکیج شماره ده (10):                                                                                     قیمت: تماس بگیرید
4 عدد دوربین معمولی 4 عدد دوربین ضد آب

توضیحات:

1- کابل ها فیش خورده و آماده بوده و به راحتی قابل نصب می باشند.

2- آموزش نصب در هنگام خرید به صورت رایگان داده می شود و نیاز به هیچ گونه پرداختی بابت نصب محصول نیست.

3- تصاویر از طریق تلفن همراه قابل مشاهده می باشند.


پکیج شماره یازده (11):                                                                                   قیمت: تماس بگیرید

8  عدد دوربین ضد آب

توضیحات:

1- کابل ها فیش خورده و آماده بوده و به راحتی قابل نصب می باشند.

2- آموزش نصب در هنگام خرید به صورت رایگان داده می شود و نیاز به هیچ گونه پرداختی بابت نصب محصول نیست.

3- تصاویر از طریق تلفن همراه قابل مشاهده می باشند.

محصولات مرتبط:

فهرست
Call Now Buttonتماس با ما 9 الی 20