تماس با شرکت پدیده صدا و تصویر ایرانیان
جهت ارسال ایمیل به شرکت پدیده صدا و تصویر ایرانیان از کادر ذیل استفاده نمایید

 

تماس با ما

نشانی: کرج، بلوار سرداران غربی، نرسیده به چهارراه حدادی، جنب املاک بیات، طبقه چهارم

تلفن های تماس:        34216795-026             34469651-026

فکس:                    داخلی 102                              34216795-026        

تلفن همراه:        09352646565        خانم مظلوم - مدیر فروش

مدیریت:           09354316087                     09124618272

ایمیل:  info@pst-iranian.ir              pst.iranian.co@gmail.com

eyJpZCI6IjExIiwibGFiZWwiOiJcdTA2MmFcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2MzMgXHUwNjI4XHUwNjI3IFx1MDY0NVx1MDYyNyIsImFjdGl2ZSI6IjEiLCJvcmlnaW5hbF9pZCI6IjUiLCJ1bmlxdWVfaWQiOiJic28xNWkiLCJwYXJhbXMiOnsiZW5hYmxlRm9yTWVtYmVyc2hpcCI6IjAiLCJ0cGwiOnsid2lkdGgiOiIxMDAiLCJ3aWR0aF9tZWFzdXJlIjoiJSIsImJnX3R5cGVfMCI6ImltZyIsImJnX2ltZ18wIjoiaHR0cHM6XC9cL3N1cHN5c3RpYy00MmQ3Lmt4Y2RuLmNvbVwvX2Fzc2V0c1wvZm9ybXNcL2ltZ1wvYmdcL3RlYS10aW1lLnBuZyIsImJnX2NvbG9yXzAiOiIjMzMzMzMzIiwiYmdfdHlwZV8xIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMSI6IiIsImJnX2NvbG9yXzEiOiIjMzMzMzMzIiwiYmdfdHlwZV8yIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMiI6IiIsImJnX2NvbG9yXzIiOiIjZjk2OTBlIiwiYmdfdHlwZV8zIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMyI6IiIsImJnX2NvbG9yXzMiOiIjZGQzMzMzIiwiZmllbGRfZXJyb3JfaW52YWxpZCI6Ilx1MDY3ZVx1MDZjY1x1MDYyN1x1MDY0NSBcdTA2MzRcdTA2NDVcdTA2MjcgXHUwNjI3XHUwNjMxXHUwNjMzXHUwNjI3XHUwNjQ0IFx1MDY0Nlx1MDYzNFx1MDYyZi4gXHUwNjQ0XHUwNjM3XHUwNjQxXHUwNjI3IFx1MDY0NVx1MDYyY1x1MDYyZlx1MDYyZlx1MDYyNyBcdTA2MjhcdTA2MzFcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2Y2MgXHUwNjQ2XHUwNjQ1XHUwNjI3XHUwNmNjXHUwNmNjXHUwNjJmLiIsImZvcm1fc2VudF9tc2ciOiJcdTA2MjdcdTA2MzIgXHUwNjdlXHUwNmNjXHUwNjI3XHUwNjQ1IFx1MDYzNFx1MDY0NVx1MDYyNyBcdTA2MzNcdTA2N2VcdTA2MjdcdTA2MzMgXHUwNmFmXHUwNjMwXHUwNjI3XHUwNjMxXHUwNmNjXHUwNjQ1IiwiZm9ybV9zZW50X21zZ19jb2xvciI6IiNmZjcyMDAiLCJoaWRlX29uX3N1Ym1pdCI6IjEiLCJyZWRpcmVjdF9vbl9zdWJtaXQiOiIiLCJ0ZXN0X2VtYWlsIjoicHN0LmlyYW5pYW4uY29AZ21haWwuY29tIiwic2F2ZV9jb250YWN0cyI6IjEiLCJleHBfZGVsaW0iOiI7IiwiZHNibF9zZW5kX2xhYmVscyI6IjEiLCJmYl9jb252ZXJ0X2Jhc2UiOiIiLCJmaWVsZF93cmFwcGVyIjoiPGRpdiBbZmllbGRfc2hlbGxfY2xhc3Nlc10gW2ZpZWxkX3NoZWxsX3N0eWxlc10+XHJcbiAgICA8bGFiZWwgZm9yPVwiW2ZpZWxkX2lkXVwiPltsYWJlbF08XC9sYWJlbD5bZmllbGRdXHJcbjxcL2Rpdj4ifSwiZmllbGRzIjpbeyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6IiIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiIiLCJ2YWx1ZSI6IjxoNSBjbGFzcz1cIllla2FuXCI+XHUwNjJhXHUwNjQ1XHUwNjI3XHUwNjMzIFx1MDYyOFx1MDYyNyBcdTA2NDVcdTA2Mjc8XC9oNT48cCBjbGFzcz1cIllla2FuXCI+XHUwNjQ2XHUwNjM0XHUwNjI3XHUwNjQ2XHUwNmNjOiBcdTA2YTlcdTA2MzFcdTA2MmNcdTA2MGMgXHUwNjI4XHUwNjQ0XHUwNjQ4XHUwNjI3XHUwNjMxIFx1MDYzM1x1MDYzMVx1MDYyZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDYyN1x1MDY0NiBcdTA2M2FcdTA2MzFcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ2XHUwNjMxXHUwNjMzXHUwNmNjXHUwNjJmXHUwNjQ3IFx1MDYyOFx1MDY0NyBcdTA2ODZcdTA2NDdcdTA2MjdcdTA2MzFcdTA2MzFcdTA2MjdcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjJmXHUwNjI3XHUwNjJmXHUwNmNjXHUwNjBjIFx1MDYyY1x1MDY0Nlx1MDYyOCBcdTA2MjdcdTA2NDVcdTA2NDRcdTA2MjdcdTA2YTkgXHUwNjI4XHUwNmNjXHUwNjI3XHUwNjJhXHUwNjBjIFx1MDYzN1x1MDYyOFx1MDY0Mlx1MDY0NyBcdTA2ODZcdTA2NDdcdTA2MjdcdTA2MzFcdTA2NDU8XC9wPjxwIGNsYXNzPVwiWWVrYW5cIj5cdTA2MmFcdTA2NDRcdTA2NDFcdTA2NDYgXHUwNjQ3XHUwNjI3XHUwNmNjIFx1MDYyYVx1MDY0NVx1MDYyN1x1MDYzMzogXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwMzQyMTY3OTUtMDI2IFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIDM0NDY5NjUxLTAyNjxcL3A+PHAgY2xhc3M9XCJZZWthblwiPlx1MDY0MVx1MDZhOVx1MDYzMzogXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwXHUwNjJmXHUwNjI3XHUwNjJlXHUwNjQ0XHUwNmNjIDEwMiBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMDM0MjE2Nzk1LTAyNiBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTA8XC9wPjxwIGNsYXNzPVwiWWVrYW5cIj5cdTA2MmFcdTA2NDRcdTA2NDFcdTA2NDYgXHUwNjQ3XHUwNjQ1XHUwNjMxXHUwNjI3XHUwNjQ3Olx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCAwOTM1MjY0NjU2NVx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTA2MmVcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDUgXHUwNjQ1XHUwNjM4XHUwNjQ0XHUwNjQ4XHUwNjQ1IC0gXHUwNjQ1XHUwNjJmXHUwNmNjXHUwNjMxIFx1MDY0MVx1MDYzMVx1MDY0OFx1MDYzNDxcL3A+PHAgY2xhc3M9XCJZZWthblwiPlx1MDY0NVx1MDYyZlx1MDZjY1x1MDYzMVx1MDZjY1x1MDYyYTpcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMDA5MzU0MzE2MDg3IFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCAwOTEyNDYxODI3MjxcL3A+PHAgY2xhc3M9XCJZZWthblwiPlx1MDYyN1x1MDZjY1x1MDY0NVx1MDZjY1x1MDY0NDogXHUwMGEwaW5mb0Bwc3QtaXJhbmlhbi5pciBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTAgXHUwMGEwIFx1MDBhMCBcdTAwYTBwc3QuaXJhbmlhbi5jb0BnbWFpbC5jb208XC9wPiIsImh0bWwiOiJodG1sZGVsaW0iLCJtYW5kYXRvcnkiOiIwIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNiIsIm5hbWUiOiJmaXJzdF9uYW1lIiwibGFiZWwiOiJcdTA2NDZcdTA2MjdcdTA2NDUgXHUwNjJlXHUwNjI3XHUwNjQ2XHUwNjQ4XHUwNjI3XHUwNjJmXHUwNmFmXHUwNmNjIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiIiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNiIsIm5hbWUiOiJsYXN0X25hbWUiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDY0Nlx1MDYyN1x1MDY0NSIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IjAiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6ImVtYWlsIiwibGFiZWwiOiJcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2NDVcdTA2Y2NcdTA2NDQiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6ImVtYWlsIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoibWVzc2FnZSIsImxhYmVsIjoiXHUwNjQ1XHUwNjJhXHUwNjQ2IFx1MDY3ZVx1MDZjY1x1MDYyN1x1MDY0NSIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dGFyZWEiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJzZW5kIiwibGFiZWwiOiJcdTA2MjdcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDQgXHUwNjdlXHUwNmNjXHUwNjI3XHUwNjQ1IiwiaHRtbCI6InN1Ym1pdCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IjR4IiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiJ9XSwib3B0c19hdHRycyI6eyJiZ19udW1iZXIiOiI0In19LCJpbWdfcHJldmlldyI6InRlYS10aW1lLnBuZyIsInZpZXdzIjoiMjYwNSIsInVuaXF1ZV92aWV3cyI6IjE3ODEiLCJhY3Rpb25zIjoiMTEiLCJzb3J0X29yZGVyIjoiMTAiLCJpc19wcm8iOiIwIiwiYWJfaWQiOiIwIiwiZGF0ZV9jcmVhdGVkIjoiMjAxNi0wNS0wMyAxNTowMTowMyIsImltZ19wcmV2aWV3X3VybCI6Imh0dHBzOlwvXC9zdXBzeXN0aWMtNDJkNy5reGNkbi5jb21cL19hc3NldHNcL2Zvcm1zXC9pbWdcL3ByZXZpZXdcL3RlYS10aW1lLnBuZyIsInZpZXdfaWQiOiIxMV83MDQ3NzEiLCJ2aWV3X2h0bWxfaWQiOiJjc3BGb3JtU2hlbGxfMTFfNzA0NzcxIiwiY29ubmVjdF9oYXNoIjoiMmMyY2YxZTk4MGFlMjI4YjgxZGI4NDcwNTdmOWZkMDgifQ==

شما مشتریان گرامی جهت ارتباط بیشتر و آگاهی از آخرین قیمت ها میتوانید از کانال تلگرام شرکت پدیده صدا و تصویر ایرانیان و همچنین لینک صفحه اینستاگرام شرکت استفاده نمایید

کانال تلگرام : https://t.me/pstirani

صفحه اینتاگرام : http://www.instagram.com/pstiranian
شرکت پدیده صدا و تصویر ایرانیان بر آن است تا با استفاده از علم روز ارتباطی به روز ترین امکانات را برای ارتباط با مشتریان خود فراهم آورد و از شما مشتریان محترم خواهشمند است با ارسال نظرات و پیشنهاد های خود ما را در این امر یاری فرمایید
همچنین این شرکت آماده همکاری و حمایت از تولید کنندگان داخلی در معرفی و فروش محصولات مرتبط با سیستم های صوت و تصویر و تجهیزات استیویی و نیز محصولات مرتبط با دکوراسیون و آکوستیک می باشد

 

فهرست
Call Now Buttonتماس با ما 9 الی 20